The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Is your business strategy fit for a digital world?

Digital

We leven in een tijdperk van innovatie en digitalisering transformeert alles wat we doen. Door digitalisering ontstaan andere mogelijkheden, wat van invloed is op ieder individu, elke organisatie, elk bedrijf en elke overheid.

EY Advisory gelooft dat een wereld die beter functioneert inhoudt dat we de gecompliceerde vraagstukken van het bedrijfsleven aanpakken en kansen benutten om cliënten te helpen de groei, optimalisatie en bescherming van hun bedrijf te verwezenlijken. We zijn ervan overtuigd dat het verwelkomen en uitbuiten van digitalisering het verschil kan maken tussen een slimme 'connected business' of een bedrijf dat wegkwijnt.

We laten u een aantal praktische toepassingen en meetbare voordelen van betere digitalisering zien.

Digitalisering is een uitdaging die betrekking heeft op alle onderdelen van het bedrijf. Onze holistische benadering van digitalisering helpt ons betere vragen te stellen.

We kunnen u helpen bij de ontwikkeling en uitvoering van een flexibele bedrijfsstrategie die u in staat stelt zich aan te passen aan een voortdurend veranderend digitale omgeving en zo in alle onderdelen van uw waardeketen kansen te benutten en risico's te beheren. In samenwerking met u kunnen we u helpen, van strategie tot uitvoering, betere en duurzame resultaten neer te zetten.

img01

Hoe kun je lokaal opereren als je alleen het mondiale perspectief ziet?

We hebben een internationaal farmaceutisch bedrijf geholpen beter te functioneren door nieuwe bedrijfsmodellen te verkennen en prioriteit te geven aan digitale en klantgerichte initiatieven om munt te slaan uit de veranderende bedrijfsomgeving.

Contact
img02

Is het gunstig voor ondernemers als overheden digitaliseringsbeleid proactief ter hand nemen?

We hebben de Europese Commissie geholpen beter te functioneren door het ontwikkelen van een beleidskader dat de 28 EU-lidstaten in staat stelde digitaal ondernemerschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast hebben we onderzocht welke gevolgen de digitale transformatie had op de werkgelegenheid in de lidstaten.

Contact
img03

Kan een reeds lang bestaand bedrijf aan een nieuw hoofdstuk beginnen in het digitale tijdperk?

We hebben een onderneming in de media- en entertainmentsector geholpen beter te functioneren door het ontwikkelen van toekomstgerichte capaciteiten waarmee processen werden geautomatiseerd en de verwerkingstijd werd verminderd van drie dagen naar slechts enkele seconden.

Contact
img03

Identiteiten verifiëren of slimme diensten verlenen – hoe maak je de keuze?

We hebben een overheidsorgaan geholpen beter te functioneren door het faciliteren van de overgang van het verstrekken van plastic identiteitskaarten naar het verlenen van slimme diensten. Daarmee kon deze cliënt op zijn beurt de overheid ondersteunen bij de overgang van een op grondstoffen gebaseerde economie naar een op diensten en digitalisering gebaseerde economie

Contact
img04

Is het mogelijk zowel regelgevers als patiënten tevreden te stellen?

We hebben een farmaceutisch bedrijf geholpen beter te functioneren door het rendement op zijn digitale investeringen te verbeteren, door voor klanten en geldschieters een eenvoudiger ervaring te creëren die niet alleen kosteneffectiever was maar ook meer in overeenstemming met de regelgeving.

Contact

 • Waarom wij er zijn

  Bij EY stellen we ons ten doel te bouwen aan een wereld die beter functioneert voor onze cliënten, onze medewerkers en onze gemeenschappen

  Wij zetten ons ervoor in u te helpen een erfenis na te laten van betere bedrijfsprestaties, meer zelfverzekerdheid en meer vertrouwen.

  Wij geloven dat cliënten adviseurs nodig hebben die dankzij hun bredere blik kansen kunnen ontdekken in een wereld die even opwindend als onvoorspelbaar en onzeker is.

  Want hoe beter het bedrijfsleven functioneert, hoe beter de wereld functioneert.

 • Hoe we het doen

  Wij vormen een wereldwijd team dat meer innovatieve en ontwrichtende oplossingen tot stand brengt voor onze cliënten. De karakteristieke en voortdurende samenwerking tussen EY-adviseurs en onze cliënten leidt tot beter functionerende bedrijven.

  We concentreren ons eerst op de bedrijfseconomische gevolgen van digitalisering – niet op de technologie. Onze lange ervaring in het verbeteren van risicobeheer en prestaties heeft met zich meegebracht dat we hebben geïnvesteerd in uitzonderlijke hulpbronnen op het gebied van digitale beveiliging, en we koesteren ons netwerk van digitale vernieuwers. Zo kunnen we onze cliënten van dienst zijn met de meest intelligente en originele ideeën.

  We werken samen met deskundigen uit alle geledingen van EY en daarbuiten, en met uiteenlopende organisaties, variërend van technologiereuzen als IBM, Microsoft, Procter & Gamble en SAP tot digitale start-ups, ontwrichters en ondernemers. Dit betekent dat u in uw hele bedrijf kunt profiteren van de breedste en diepste inzichten over digitalisering.

  Via strategische overnames en op andere manieren neemt ons scala aan vaardigheden voortdurend toe. We kunnen u ook helpen digitale activa te verwerven of te verkopen om uw digitale portefeuille te ontwikkelen.

 • Wat we doen

  We pakken grote, gecompliceerde vraagstukken aan en benutten kansen om onze cliënten te helpen de groei, optimalisatie en bescherming van hun bedrijf te verwezenlijken, nu en in de toekomst.

  Organisaties kunnen de kracht van digitalisering benutten maar zullen de bedreigingen die een succesvolle toekomst in de weg staan, moeten beperken.

  Met onze flexibele innovatiemethodologie kunnen wij u helpen uw processen te versnellen. Onze ruime commerciële ervaring gaat gepaard met de digitale vaardigheden en kennis die we in 50 jaar hebben opgebouwd door samen te werken met ontwrichtende vernieuwers overal ter wereld. Daarnaast loodsen we toonaangevende ondernemingen door het digitale landschap. Al deze expertise helpt ons betere vragen te stellen.

  We helpen u de mogelijkheden te verkennen, te innoveren om uw digitale visie vorm te geven, gebruik te maken van analyse om besluiten te onderbouwen en risico te beheren. We kunnen u de weg wijzen door het woud van technologieën, wetten, regels en belastingen, u helpen bij de uitvoering van de transformatie en u de kennis en ervaring aangaande cybersecurity bieden om uw organisatie te beschermen. We bewaken het hele proces en voeren analyses uit om u bij te staan in uw besluitvorming.

Hoe wij u kunnen helpen

De vijf essentiële digitale producten van EY

 • Ondernemingsstrategie
  We helpen onze cliënten hun bedrijfsstrategie en hun operationeel model opnieuw uit te vinden en geschikt te maken voor het digitale tijdperk.
 • Incubatie en innovatie
  We brengen een alomvattende innovatiecapaciteit tot stand die als broedplaats dient voor nieuwe ideeën en bedrijfsmodellen.
 • Transformatie van de ervaring
  Eerst analyseren we de wereld van de klant, daarna ontwerpen en implementeren we nieuwe ervaringen.
 • Operationele werkzaamheden
  We zorgen voor onderlinge afstemming, verbetering en automatisering van de operationele werkzaamheden en de toeleveringsketen zodat de belofte die digitalisering inhoudt, kan worden waargemaakt.
 • Vertrouwen
  We scannen de digitale risicohorizon en helpen onze cliënten hun wendbaarheid te vergroten zodat ze op digitale risico's kunnen reageren.

Wie we zijn

Wij vormen een gevarieerd team van adviseurs en sectordeskundigen die mondiaal denken en gericht zijn op samenwerking.

We doen onze uiterste best om de problemen waar onze cliënten mee te maken hebben, te doorgronden en streven ernaar betere vragen te stellen om hen zo te helpen hun bedrijven beter te laten functioneren

Onze digitale vaardigheden vindt u terug in heel EY, bij onze dienstenontwikkelaars, onze datawetenschappers, onze technologen en onze deskundigen op juridisch, fiscaal en risicogebied.

Contact

Latest thinking